ČTP RB

Hlavní cílem projektu je podpořit rozvoj technologické platformy nazvané „Česká technologická platforma rostlinných biotechnologií - Rostliny pro budoucnost“ (dále jen „ČTP RB“) pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Realizace projektu umožní intenzivnější propojení s evropskými platformami jako prostředku pro zvýšení zapojení členů platformy do mezinárodních projektů, zejména H2020 a INTERREG, které umožní rozšířit znalosti a aplikaci inovací v oblasti rostlinných biotechnologií.

Hlavním cílem projektu je zvýšit zapojení českých výzkumných institucí v mezinárodních projektech a vytvoření sítě disponující dostatečnou personální kapacitou, zkušenostmi a znalostmi nutnými pro přípravu mezinárodních výzkumných projektů a efektivní zapojování českých výzkumných institucí do mezinárodních programů výzkumu a vývoje. Cíle projektu bude dosaženo tím, že platforma ČTP RB bude a) připravovat mezinárodní výzkumné projekty pro členy platformy, kteří budou jak v roli koordinátora tak v roli partnerů mezinárodních zahraničních konzorcií c) aktivně popularizovat platformu ČTP RB a její členy, prezentovat tyto výzkumné kapacity českých výzkumných ústavů; tedy vytvářet zázemí, které zvýší účast českých výzkumných institucí v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje jako partnerů zahraničních konsorcií a také v bilaterálních aktivitách. Dílčím dílem je vytvořit ve spolupráci s expertními týmy dokument technologického foresightu. Technologický foresight bude rozčleněn na tyto hlavní části: přínos rostlinných biotechnologií ke zvyšování konkurenceschopnosti evropského agrárního sektoru ve vazbe na bioekonomiku, shrnutí klíčových výzev pro oblast rostlinných biotechnologií, zejména novou evropskou strategii bioekonomiky, priority v oblasti potravin a výživové bezpečnosti a související road mapu zpracovanou Evropskou technologickou platformou Plants for Future, třetí část bude zaměřena na významné plodiny pro České zemědělství a jejich perspektivní využití. Závěrečná část shrne výzvy a příležitosti pro oblast rostlinných biotechnologií a aktivity ČTP RB. Dalším cílem je realizace odborných workshopů související s technologickým foresightem.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora od EU.

Platforma ČTPRB web/>
</p>	</div>

	
	
				
	
	
			<div class=

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Provozovatel

ČTP RB
Švédská 2498
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Tel. +420 739 491 985
E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com
Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ: 72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM