PODPORUJEME ROZVOJ

České technologické platformy rostlinných biotechnologií

pro podporu transferu znalostí v oblasti nových metod šlechtění, zpracování biologicky rozložitelného odpadu, intenzifikaci výroby bioplynu a podporu bioekonomiky a mezinárodní spolupráce

MAPUJEME NOVÉ TECHNOLOGIE ŠLECHTĚNÍ

pro lepší zdokonalení genetického potenciálu

NAVAZUJEME SPOLUPRÁCI

s prestižními zahraničními experty pro podporu mezinárodní spolupráce

ZAPOJUJEME

MSP do bioekonomiky
Recycling Materials
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin
Solar Energy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin
Waste
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin
Eco Ideas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin

DOKUMENTY

Road mapa a cestovní mapa

Road Mapa mapa představí inovativní postupy nových technologií šlechtění, techniky cesty pro lepší využití genetické diverzity pro zdokonalování genetického potenciálu. V dokumentu budou zpracovány strategie klíčových plodin pro Českou republiku, potenciál pro zlepšení dietetické hodnoty, zvýšení výtěžnosti biologického materiálu pro potravinářské i nepotravinářské využití a zejména pro jejich dlouhodobě udržitelnost produkci.

Cestovní mapa obsáhne vybrané technologie využití biomasy pro energetické využití, zejména technologii fermentace. Cestovní mapa demonstruje možnosti propojení zpracování druhotných produktů pro lepší využití biologicky rozložitelného odpadu, jeho přeměnu na produkt s vyšší přidanou hodnotou pro podporu bioekonomiky.

map_leaflet.png

ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN PRO PODPORU BIOEKONOMIKY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Biologické zdroje mohou hrát v současné době nepostradatelnou roli při řešení globálních výzev spojených s energetickou krizí, potřebou soběstačnosti akcelerované válečným konfliktem na Ukrajině, klimatickou krizí a také jako prevence proti další pandemie podobné COVID-19.

Podpora “zeleného” ekonomického růstu, inovací v oblasti biotechnologií, možností rozvoje venkovských oblastí a zachování biologické rozmanitosti jsou aktuální priority EU. Projekt Platforma ČTPRB+ vytvořil koncepční podklady pro další rozvoj biotechnologií, zmapoval situaci nových evropských partnerství a misi a především pomohl se zapojením do projektů podpořených z BBI- JU a Horizon EUROPE.

SPOLUPRACUJEME S EVROPSKOU PLATFORMOU

Plants for the Future

Členové platformy diskutují v sekci „New Agriculture Technologies“ a spolupracují také se organizací EPSO - „European Plant Science Organization

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt Internacionalizace Platformy CTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007142, který probíhal od ledna 2017 do dubna 2019. Více informací najdete zde.

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu

Provozovatel

ČTP RB
Švédská 2498
Kročehlavy, 272 01 Kladno

Tel. +420 739 491 985
E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com
Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ: 72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM