PODPORUJEME ROZVOJ

České technologické platformy rostlinných biotechnologií

pro podporu transferu znalostí v oblasti nových metod šlechtění, zpracování biologicky rozložitelného odpadu, intenzifikaci výroby bioplynu a podporu bioekonomiky

MAPUJEME NOVÉ TECHNOLOGIE ŠLECHTĚNÍ

pro lepší zdokonalení genetického potenciálu

NAVAZUJEME SPOLUPRÁCI

s prestižními zahraničními experty pro podporu mezinárodní spolupráce

ZAPOJUJEME

MSP do bioekonomiky
Recycling Materials
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin
Solar Energy
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin
Waste
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin
Eco Ideas
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin

DOKUMENTY

Road mapa a cestovní mapa

Road Mapa mapa představí inovativní postupy nových technologií šlechtění, techniky cesty pro lepší využití genetické diverzity pro zdokonalování genetického potenciálu. V dokumentu budou zpracovány strategie klíčových plodin pro Českou republiku, potenciál pro zlepšení dietetické hodnoty, zvýšení výtěžnosti biologického materiálu pro potravinářské i nepotravinářské využití a zejména pro jejich dlouhodobě udržitelnost produkci.

Cestovní mapa obsáhne vybrané technologie využití biomasy pro energetické využití, zejména technologii fermentace. Cestovní mapa demonstruje možnosti propojení zpracování druhotných produktů pro lepší využití biologicky rozložitelného odpadu, jeho přeměnu na produkt s vyšší přidanou hodnotou pro podporu bioekonomiky.

map_leaflet.png
INFO DEN INTERREG CENTRAL
INFO DEN INTERREG CENTRAL

icon21. - 22. září 2017

iconBerlín, Německo

www.interreg-central.eu

ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN PRO PODPORU BIOEKONOMIKY

Biologické zdroje hrají v současné době nepostradatelnou roli při řešení globálních výzev rychle rostoucí světové populace a výzev související se zvyšováním biologické odolnosti jako prevence proti další pandemie podobné COVID-19. Podpora “zeleného” ekonomického růstu, inovací v oblasti biotechnologií, možností rozvoje venkovských oblastí a zachování biologické rozmanitosti jsou aktuální priority EU. Projekt přispěje k podpoře bioekonomiky v podmínkách malých a středních podniků a tím také k jejich restartu v době útlumu související s pandemií COVID-19.

SPOLUPRACUJEME S EVROPSKOU PLATFORMOU

Plants for the Future

Členové platformy diskutují v sekci „New Agriculture Technologies“ a spolupracují také se organizací EPSO - „European Plant Science Organization

Projekt navazuje na úspěšně ukončený projekt Internacionalizace Platformy CTPRB CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_037/0007142, který probíhal od ledna 2019 do dubna 2019. Více informací najdete zde.

Za podpory

Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost a Ministerstva průmyslu a obchodu


Provozovatel

ČTP RB

Švédská 2498

Kročehlavy, 272 01 Kladno

tel. +420 739 491 985

E-mail: info@rostlinyprobudoucnost.com

Web: www.rostlinyprobudoucnost.com

IČ:72021071

O projektu

Projekt ČTPRB+ byl podpořen v rámci 3. Výzvy programu Spolupráce – Technologické platformy OP PIK (odkaz http://www.agentura-api.org/) a je realizován od 1.1. 2020 do 30.6. 2022.

Vytvořil

Strategie a řízení | Quentinn.eu

Tvorba webu | Design KM